top-bar
top-bar
Hlavná stránka Aktuality Poukázanie 2 % z dane za rok 2018

Poukázanie 2 % z dane za rok 2018

Vážení priatelia.

Aeroklub Banská Bystrica sa ako občianske združenie uchádza o možnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% z Vašich daní za rok 2018. Akékoľvek Vaše píspevky s vďakou príjmame na náš ďalší rozvoj a zabezpečenie činnosti.
Naše občianske združenie je zaregistrované v zozname  príjmateľov 2% na rok 2018 aj na rok 2019.
 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň robí z príjmov: 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

  1. Z tohto potvrdenia  si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť min. 3 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. ***

  2. Vypíšte vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 

  3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
  4. Tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!***

Údaje o prijímateľovi:

 

Názov: Aeroklub Banská Bystrica
Sídlo: Bakossova 23 , 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35678682
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa SK09 0900 0000 0000 5019 0842
 
 
 
Ďakujeme