Historická fotogaléria AK Banská Bystrica

Streda, 23 Apríl 2008 00:00 Miro
Tlačiť
Vo fotogalérií je možné nahliadnuť do časov dávno minulých, cez staré čiernobiele obrázky. Vidieť na nich naše cesty z Urpína cez Šalkovú, Veľkú Lúku, Selce, Očovú až po Sliač. Prvé stavby klzákov v dielni v "Perle" na Hornej ulici, potom stavba hangáru v Šalkovej a rozbehnutie plachtárskych kurzov. Osobitnou sekciou je modelárska činnosť, ktorá si tiež zasluhuje pozornosť.