top-bar
top-bar
Hlavná stránka Aktuality Guláš Rallye Očová 2022

Guláš Rallye Očová 2022

Letecká sezóna roku 2022 sa postupne blíži k záveru . Zbadať to aj podľa toho , že po jednotlivých letiskách

sa pomaly začínajú organizovať rozlúčkové akcie zo sezónou. Aj na letisku v Očovej sa znovu "hecli" a

zorganizovali v sobotu 24.septembra tradičný Guláš Rallye.  Pripravil to AK Očová s podporou

Varga + Bednár family.

Podarilo sa tradične zorganizovať veselú súťaž v kategórii pre motorových aj bezmotorových pilotov .

Nám sa podarilo využiť tento pekný jesenný deň a preškoliť ešte na nášho Astira CS-77 Martina Glogovského.

 

Foto link Stano Oršula

GR 2

GR 1