top-bar
top-bar
Hlavná stránka
Vitajte na stránkach Aeroklubu Banská Bystrica

Poukázanie 2 % z dane za rok 2018

Vážení priatelia.

Aeroklub Banská Bystrica sa ako občianske združenie uchádza o možnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% z Vašich daní za rok 2018. Akékoľvek Vaše píspevky s vďakou príjmame na náš ďalší rozvoj a zabezpečenie činnosti.
Naše občianske združenie je zaregistrované v zozname  príjmateľov 2% na rok 2018 aj na rok 2019.
 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň robí z príjmov: 

Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

  1. Z tohto potvrdenia  si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť min. 3 €.

    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. ***

  2. Vypíšte vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 

  3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
  4. Tieto tlačivá, teda vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska.

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!***

Údaje o prijímateľovi:

 

Názov: Aeroklub Banská Bystrica
Sídlo: Bakossova 23 , 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35678682
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa SK09 0900 0000 0000 5019 0842
 
 
 
Ďakujeme
 
 
 
 
 
 

Posedenie december 2018

Ako tradične, tak aj tento rok sme absolvovali predvianočné posedenie v reštaurácii Maják. Zhodnotili sme neformálne rok  zapili "80" Martina Hudobu, dobre zaspievali... A hlavne pekne strávili spoločný večer.

2018 12 21 AKBB Maják

 

Foto Rado Huňa

 

Ďalší pilot SPL

Koniec výcvikového roku sme uzatvárali ďalším nový pilotom SPL - v tomto prípade je to dokonca po veľmi dlhom čase pilotka Maťka Mlynáriková. Blahoželáme jej a do ďalšej budúcnosti želáme veľa úspechov.

IMG 5846 3

 

 

Sólista

Pribudol nám ďalší sólista :

Janko Kršteník dal 7.októbra úspešne svoje prvé sólo.

Blahoželáme.

IMG Krstenik

 

Naša mládež

Ako Aeroklub sme si v ostatných rokoch prechádzali svojou ťažkou existenčnou cestou. Museli sme sanovať všetko: priestory, techniku, ekonomiku a celé zázemie. Pri tom všetkom sme nestíhali riešiť personálne problémy. Zistili sme čoskoro, že je potrebné pritiahnuť aj mladých do našich radov. Potrebovali sme mladú krv, ale nechceli sme zrovna "loviť" niekde v základných školách. Práca je to pomalá ale postupne sa to aj v našich radoch začalo omladzovať. Konečne máme vo výcviku mladých a dúfame, že to bude na prospech im aj nášmu Aeroklubu. Aktuálne máme v bezmotorovom odbore už čerstvého pilota po prvej súťaži, mladé dievča pred pilotkami a ďalších dvoch v základnom výcviku. V motorovom odbore máme tiež jedného nového mladého pilota-vlekára. Tak nech sa im u nás dobre lieta...

IMG 5750 1

Naša mládež: Leo Žilka, Maťka Mlynáriková, Janko Kršteník.

 IMG Ciger

Peťo Cíger počas "náročnej" debaty s malým M. Stoklasom

Leove video z paluby Astira WW.

 


Stránka 1 z 14