top-bar
top-bar
Hlavná stránka
Vitajte na stránkach Aeroklubu Banská Bystrica

Sólista

Pribudol nám ďalší sólista :

Martin Glogovský dňa 20.7.2019 dal svoje prvé sólo

Blahoželáme

IMG 4461

 

 

 

 

 

Makarenko 2019

Logo MaM 2019

Aj tento rok sme sa začiatkom prázdnin vybrali už tradične na medziklubovú súťaž bezmotorových

lietadiel MaM 2019 do Partizánskeho . Zúčastnili sme sa celkovo 4 vetrone :

  • Jano Jagoš    PIK 20D (F1)
  • Ivan Chabada PIK 20B (KM)
  • Miro Mlynárik + Maťka Mlynáriková  Twin Astir (VLT)
  • Peter Ušiak  Astir CS 77 (WW)

Preteky sme začínali extrémne horúcim tropickým dňom , ktorý bol naštastie vystriedaný vstupom

chladného vzduchu . Tento nám priniesol v druhom týždni krásne (ale chladné) plachtárske počasie.

Celkovo bolo odlietaných 9 bodovaných disciplín .  Polietali sme tohto roku kopce na severe aj nížiny

na juhu Slovenska. Účel týchto pretekov bol splnený - nalietali sme pekných pár kilometrov aj sme si

odýchli v príjemnom prostredí s rodinnou atmosférou.

Fotogaléria          

                                                                                                                                                                                                                                              Výsledky

 

 

 

 

 

Milan Rastislav Štefánik – gymnázium Sarvaš

 

          V tomto období (4.máj. 2019) si pripomíname 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Pri spájaní etáp jeho života sa môžeme dostať aj do mesta Sarvaš (Szarvas – dnešné Maďarsko ) , kde navštevoval v rokoch 1894-98 gymnázium a tu aj zmaturoval. Sarvaš bolo v tom čase mesto v južnom Uhorsku so silnou slovenskou menšinou. Len pre ilustráciu koncom 19 storočia počas spočítania ľudu podľa národností v Uhorsku bol počet žijúcich Slovákov len v Békešskej Čabe vyšší ako v samotných mestách : Bratislava, Budapeštť ,Banská Bystrica alebo Prešov.

Na hlavnej ulici Sarvaši ešte dnes nájdete pomník padlým v 1.svetovej vojne (1914-1918) . Čítate mená padlých a až teraz si uvedomíte že čítate vo väčšine slovenské priezviská , ktorí padli za vtedajšiu CK monarchiu niekde v Rusku alebo v Taliansku.

Keď pôjdeme po hlavnej ulici Szabadság v Sarvaši , nájdeme tu dnes už novú Slovenskú školu a gymnázium kde na jej priečelí je dnes malá socha  M.R.Štefánika ktorá bola inštalovaná v roku 1991. Je to známa zmešená kópia sochy Štefánika v leteckej uniforme , ktorá bola niekedy pri Redute a dnes je v nadživotnej veľkosti na nábreží Dunaja v Bratislave. Pôvodná budova gymnázia , ktorú navštevoval Milan je dnes ale v múzeu Samuela Tešedíka pri evanjelickom kostole. Z historických prameňov sa dozvedáme, že Milan sem prichádza z gymnázia v Šoproni. Prestúpil sem na popud tamojšieho profesora (brezovského rodáka) Samuela Šašku. Milan je veľký huncút a neraz tu prichádza pre svoje národné cítenie do konfliktu s maďarskými spolužiakmi. V roku 1896 mu dokonca hrozí vylúčenie – naštastie sa ho svojou autoritou zastal vtedajší riaditeľ Július Benko. Postretáva tu aj svoju študentskú lásku Emíliu Chovanovú. Po maturite v roku 1898 s vyznamenaním už ako vieme Milanove štúdia pokračujú v Prahe a Paríži...

  • Budova dnešného slovenského gymnázia v Sarvaši
  • socha M.R.Štefánika na budove gymnázia
  • Bývalý pilot generál - a mladá slovenská pilotka
  • Áno Sarvaš je v preklade - Jeleň
  • Pôvodná budova gymnázia kde študoval Štefánik
  • Posledná stopa po našom prastarom otcovi - padol v 1.svetovej vojne

 

Miro Mlynárik

Zdroj :

Armin Hruška – pobyt M.R.Stefanika na Sarvaši

Video – dnešný Sarvaš

 

 

 

 

 

 

Posedenie december 2018

Ako tradične, tak aj tento rok sme absolvovali predvianočné posedenie v reštaurácii Maják. Zhodnotili sme neformálne rok  zapili "80" Martina Hudobu, dobre zaspievali... A hlavne pekne strávili spoločný večer.

2018 12 21 AKBB Maják

 

Foto Rado Huňa

 

Ďalší pilot SPL

Koniec výcvikového roku sme uzatvárali ďalším nový pilotom SPL - v tomto prípade je to dokonca po veľmi dlhom čase pilotka Maťka Mlynáriková. Blahoželáme jej a do ďalšej budúcnosti želáme veľa úspechov.

IMG 5846 3

 

 


Stránka 3 z 16