top-bar
top-bar
Hlavná stránka História Lietanie v Banskej Štiavnici

Lietanie v Banskej Štiavnici

Skôr, ako budeme hľadať počiatky lietania v Banskej Bystrici, je potrebné pripomenúť existujúci plachtársky odbor v Banskej Štiavnici. Jeho počiatky sa datujú niekedy v roku 1933. Banská Štiavnica mala v tom čase ako prvá na Slovensku schválené v Štefultove letisko cez Ministerstvo verejných prác v Prahe. Boli tu vybudované dva drevené hangáry pre vetrone a cez MNO zakúpené motorové lietadlo Aero A.25.

Veľký význam na fungovanie plachtárskeho odboru v Štiavnici mal príchod Huberta Váhalu z Přerova. Jeho prínos sa hodnotí  ako podstatný pre fungovanie odboru, nakoľko bol dobrý konštruktér a ochotný plachtársky inštruktor. Plachtársky odbor získal ako dar od podnikateľa Baťu klzák Zlín Z – V. Váhala ho rekonštruoval a kapotoval prednú gondolu pilota. Klzák po rekonštrukcii dostal meno „SITNO“. Bolo s ním uskutočnené veľa letov z kopca Sitno s prevýšením 1000m. Na neštastie s ním v roku 1934 havaroval, čo mu zabránilo sa zúčastniť na plachtárskej súťaži na Ranej v tom istom roku. Najdlhší let so „Sitnom„ bol pol hodiny.
Hubert Váhala na sedadle „Sitna“ Doprava „Sitna“ na vrchol Sitna
 
Významnou mierou v histórii lietania v Štiavnici zostáva organizácia prvých celoštátnych plachtárskych pretekov* konaných od 24.apríla do 4.mája 1935. Zišla sa tu vtedy celá plachtárska elita vtedajšieho Československa.

Z historických prameňov vieme, že práve v Štiavnici  absolvovala svoj pilotný kurz prvá Slovenská pilotka Katka Krivdová. Situácia si vyžadovala školiť ďalších motorových pilotov a preto sa ťažisko výcviku na motorových lietadlách prenieslo na letisko Tri Duby pri Sliači. Tu pod vedením inštruktora J. Švabenského sa odovzdalo v akcii „1000 pilotov republike" 30 vycvičených pilotov.

Bolo by chybou zabudnúť, že tu bola aj Banská Štiavnica, ktorá sa zapísala zlatým písmom do histórie lietania na Slovensku.
(KV)

Pozn. *: V tlači bola už publikovaná prvá plachtárska súťaž začiatkom leta 1923 na letisku u Baní pri Zbraslavi, kde sa ale zúčastňujú zo Slovenska len pozorovatelia z Nitry. Dňa 18.10. – 2.11. 1924 sa uskutočňuje 1.československá národná súťaž plachtových lietadiel v Medlánkach pri Brne, kde sa účasní český pilot rtm. B.Kašpar na vetroni Zobor 1 z Nitry.